Holistisk Biomedicin Analyse Metoder Behandlings metoder Patient fortællinger En biomediciner fortæller Vi anbefaler Priser Praktiske oplysninger Biomedicinere

Radionic translation system

Systemet fremtræder som en elektro-kinesiologisk arbejds-og behandling station. Denne fungerer som et avanceret redskab for en terapeut, der ønsker at teste sig frem til årsagerne til patientens fysiske, psykiske, og energetiske problemer samt til den optimale specifikke individuelle behandling.

Radioni eller radiæstesi benytter sig af terapeutens intuitive sanseapparat i forbindelse med specielt udviklede instrumenter. Den bagvedliggende teori hviler på den antagelse, at alle fænomener udsender svigninger med individuelle frekvenser, der er forskellige fra andre fænomeners frekvensmønstre. Disse frekvenser kan registreres både af den følsomme terapeut og af apparaturet. Ved hjælp af denne testning findes de egentlige årsager til sygdomssymptomer og psykiske problemstillinger.

De første radioni apparater blev konstrueret for ca. 100 år siden. Gennem de sidste 30 år har udviklingen indenfor avanceret computer elektronik givet os øget indblik i de energetiske informations strukturer i vores organisme og derved større mulighed for at genoprette harmonien i sind og krop. Ved hjælp af denne elektronik kan biologisk information i form af frekvensmønstre oversættes til lyd og farve.

RTS bygger på denne viden og er således et radionisk - PC baseret system til vurdering af ubalancer, behandling og fremstilling af energimedicin.De holistiske biomedicineres RTS databank indeholder over 5000 bioinformationer som udvides kontinuerligt.

Ved hjælp af RTS systemet kan terapeuten, enten via hår eller med patienten in vitro:

1) Måle energetiske ubalancer i de fysiske, mentale, emotionelle og energetiske strukturer.

2) Analysere organer og organsystemer for energetisk aktivitet, stress og ubalance.

3) Scanne organismen for forgiftninger.

4) Scanne fødemidler mhtp nytte - og skadevirkning.

5) Bestemme kosttilskud.

6) Teste årsager til fysiske problemer.

7) Teste følelserr, tanker, blokeringer mm. som baggrund for psykiske og eller energetiske problemer.

8) Teste de præparater der kan afhælpe problemerne (urter, blomstermidler, nutrienter, enzymer, homøopatiske midler, organmidler mm. )

9) Udforme analyseskema efter individuelt behov.

10) Fremstille fractaler, radioniske præparater, frekvens- og farvebehandlinger.