Holistisk Biomedicin Analyse Metoder Behandlings metoder Patient fortællinger En biomediciner fortæller Vi anbefaler Priser Praktiske oplysninger Biomedicinere

Analyse Metoder

NES RTS

Som holistisk biomediciner findes der et utal af veje til at forstå et menneske og dennes situation. Jo flere metoder vi har tilgængelige, jo mere nuanceret og grundig bliver denne forståelse og dermed også evnen til at støtte og hjælpe patienten igennem sit forløb.

Som udgangspunkt bruges der tilstrækkeligt med tid på at tale med hver enkelt patient. Dette for at forstå fysiske, psykiske, emotionelle og åndelige strukturer hos den enkelte, hvilket er en forudsætning for at kunne hjælpe.

Undersøgelsen af de fysiske strukturer, bygning, reflekszoner mm. er endnu en tilgang til at nærme sig en større forståelse for den enkelte. Den primære tankegang eller forståelsesramme for en holistisk biomediciner baserer sig både på klassiske teorier som den kinesiske element lov og på moderne holistisk forskning.

Kunsten består i at se og tyde de sammenhænge, der tegner sig igennem alle undersøgelser og samtaler. Dette gøres bedst i et gensidigt og jævnbyrdigt samarbejde mellem patient og biomediciner.

Vi har valgt at benytte 2 typer af testsystemer, RTS og NES. Når du testes med RTS, får du tilsendt en større journal med kommentarer, konklusion og et biomedicinsk program. Dette kræver en del mere tid end ved NES og er derfor også lidt dyrere.

Det tager ca. 2 – 3 timer at teste dig, skrive journal og tale sammen. Oftest bygges programmer op på 2- 3 mdr., hvilket også er intervallet mellem konsultationer.

Når du bliver testet med NES varer hele seancen ca. 2 ½ time inkl. efterarbejde. Det materiale du får udleveret er mere enkelt.

Det vil ofte kræve du kommer lidt hyppigere end ved RTS. Her vil konsultationsintervallet ofte være 6 uger.